Komi粘贴式窗户拉手 橱柜拉手  衣柜门拉手
游牧

游牧
关注 发私信

宝贝
17
专辑
23
日志
0
粉丝
31
关注
13

Komi粘贴式窗户拉手 橱柜拉手 衣柜门拉手

非常有创意的一个小物品,采用粘胶式把手/拉手,能方便粘贴在玻璃,橱柜,衣柜,鞋柜,酒柜等等,有了它,那些设计傻缺的窗户、柜门都不会再遭唾弃。

{{ item.UserName }}
{{ item.UserName }}:

{{ item.MainContent }} [回复] {{ item.date_from_now }}

{{ citem.UserName }}
{{ citem.UserName }}:

{{ citem.MainContent }} {{ citem.date_from_now }}